Posts Tagged ‘Kata-kata bijak’

Kata-kata Bijak

Posted: 28 August 2009 in Motivasi
Tags:

“Hai Manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padaMu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8)

“Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.” ( Mazmur 139:13)

“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya,  sebab Ia yang memelihara kamu.” (1 Petrus 5:7)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur.” (Filipi 4:6)

“Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:19)

Advertisements