Kata-kata Bijak

“Hai Manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padaMu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” (Mikha 6:8) “Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku.” ( Mazmur 139:13) “Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya,  sebab Ia yang memelihara kamu.” (1 Petrus…